Ugdymas

5      Esame įpratę kalbėti apie laimingą vaikystę, tačiau pamirštame, kad vaikystė yra svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, darantis įtaką visam likusiam gyvenimui. Todėl laimingai vaikystei suteikiame daugiau prasmės ir padedame mažajam žmogučiui formuotis kaip brandžiai, tikslų turinčiai asmenybei.

      Vaikai auga skirtingi, todėl su kiekvienu reikia dirbti šiek tiek individualiai, stebėti, kuria linkme jį nukreipti, kur jį paskatinti, o kur pristabdyti.   

      Pagrindiniai į vaiką orientuoto ugdymo nuostatai ir principai:
• pagarba vaiko individualybei ir savitumui;
• visapusiškas vaiko pažinimas ir pagarba jo išskirtinimui;
• lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės siekimas;
• vaikų sumanumo ir savarankiškumo skatinimas;
• pripažįstamas vaiko poreikis žaisti, o ne mokytis formaliais būdais;
• pozityvaus mąstymo skatinimas;
• pagarbos tautiškumui ugdymas;
• šeimos dalyvavimo darželio veikloje skatinimas;
• sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

      Daug dėmesio skiriame dailės terapijai, kuri, kaip teigia mokslas, yra efektyvi priemonė ne tik lavinti vaiko intelektą bet ir, esant poreikiui, koreguoti jo elgesį bei mąstymą. Pavyzdžiui, „gydyti“ vaikų hiperaktyvumą arba nepasitikėjimą savimi, vaikiškas baimes, uždarumą ir kt.

      Organizuojami šie papildomi užsiėmimai, kurie jau įskaičiuoti į ugdymo kainą:           

 • Psichologo konsultacijos
 • Logopedo pamokos
 • Robotika
 • Anglų kalba
 • Muzika ir muzikos terapija mažiesiems
 • Šokių pamokėlės
 • Keramika ir dailė
 • Teatras ir vaidyba
 • Multisensorinės veiklos
 • STEAM užsiėmimai
 • Vidinės tylos dirbtuvėlės
 • Išvykos į spektaklius
 • Šviesos terapijos užsiėmimai
 • Druskos kambario seansai
 • Gintaro kambario seansai (tik Klaipėdoje)
 • Ekskursijos ir kt.

                                                                                                                                                                           *