Lankymo sąlygos ir tvarka


  •  Pageidautina, kad vaikas darželį lankytų reguliariai.

  •  Į ugdymo įstaigą nepriimami vaikai, sergantys užkrečiama liga arba turintys temperatūros. Jei liga pasireiškia darželyje, vaikas turi būti pasiimamas nedelsiant.
  •  Atėjus į darželį po ligos, būtina gydytojo pažyma, patvirtinanti, kad vaikas yra sveikas.
  •  Vaiką atvesti ir pasiimti iš darželio gali tik tėvai arba raštiškai tėvų nurodyti asmenys.
  •  Draudžiama neštis žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti vaikų ir pedagogų saugumui bei sveikatai.
  •  Pavėlavus prašome netrukdyti jau prasidėjusių užsiėmimų ir prisijungti prie kitų vaikų tyliai ir nedelsiant.

13